Naše služby

Stavebné služby

Poskytujeme komplexné stavebné služby, s ktorými máme 25-ročné skúsenosti po celom Slovensku. Disponujeme stálym odborným personálom a širokou škálou technické vybavenia, vďaka ktorému sme schopní vykonať všetky druhy prác, od rekonštrukcie rodinného domu, až po výstavbu veľkých priemyselných a občianskych objektov. Kvalitu našej práce odzrkadľujú aj naše certifikáty.

Naše stavebné služby medzi inými zahŕňajú:

  • výstavba a rekonštrukcia rodinných domov, bytových domov a iných občianskych stavieb
  • realizácia, prestavba, rekonštrukcia priemyselných stavieb, podľa špecifických požiadaviek investora
  • výstavba, prestavba, rekonštrukcia polyfunkčných budov, kancelárskych a obchdných priestorov
  • realizácia pozemných stavieb, spevnených plôch
  • hydroizolácia stavieb pomocou vysoko efektívneho systému AQUASTOP.
  • maľba občiankych aj priemyselných stavieb
  • inžinierske služby
  • stavebný dozor, stavbyvedúci
  • rozpočtové práce a kalkulácie stavieb

Z našich prác

Sanácia vlhkosti systémom Aquastopp

Systémom Aquastopp budete schopní plnohodnotne využívať nevyhovujúce, zatečené a vlhké pivničné priestory. Rýchla aplikácia a okamžité tuhnutie môže prebiehať priamo v pritekajúcej tlakovej vode. Tento systém ponúka efektívne riešenie z vnútornej strany konštrukcie proti tlakovej vode s kryštalickým účinkom podkladku.

Ukážky z hydroizolačných prác

Súdne znalectvo

Ing. Július Longain je súdnym znalcom v odbore Stavebníctvo, v odvetví: pozemné stavby.